Vykdėme patyriminę veiklą – mokėmės kitaip

Gegužės 12 – 23 dienomis Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre pamokos buvo kitokios – mokiniai ir mokytojai vykdė patyriminę veiklą.
Pirmoji diena buvo atiduota į chemijos ir biologijos mokytojų: S. Zabarskienės ir L. Bujokienės, rankas. Centre startavus patyriminiam mokymuisi mokytojos parengė programą „Ilgas vandens kelias“. Jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytojomis apsilankė objekte „Šilutės nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginiai“. Mokiniai susipažino su Šilutės miesto nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginiais, sužinojo, kokie nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo būdai taikomi. Džiugus šio mokymosi rezultatas –  mokiniai geba įvardinti didžiausius Šilutės miesto nutekamųjų vandenų teršėjus, geba nurodyti, kokiomis medžiagomis teršiami Šilutės nutekamieji vandenys, žino, kokios medžiagos išvalomos iš susidariusio nutekamųjų vandenų dumblo. Edukacinės kelionės metu mokiniai dar pagilino ir laboratorinių tyrimų žinias ir gebėjimus. Apibendrindami žinias ir įspūdžius mokiniai parengė informacinį plakatą.
Kitą dieną mokiniams buvo surengta išvyka į Šilutės miestą. Eidami pagrindine gatve mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja S. Grinčinaitiene ir matematikos mokytoja D. Šlajiene apsilankė sekretų vietose. Patyriminės veiklos metu mokiniai susipažino su miesto gyventojų senąja istorija, matavo žingsnius ir atstumus. Grįžę veiklas iliustravo stende.
Trečioji diena, kurią organizavo etikos mokytojas R. Petrauskis ir ekonomikos mokytojas A. Liekis, buvo viešnagė Šilutės atviro jaunimo centre.  Jaunimo klasių mokiniai susipažino su jaunimo subkultūromis, mokėsi suvokti, kas kultūroje pastovu ir kas kinta, kokie yra jaunimo subkultūros grupių saviugdos veiksniai, bazinės šiuolaikinio jaunimo vertybės.
Viešnagės rezultatas – mokiniai susipažino, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių subkultūrų žmonėmis.
Labai daug susidomėjimo sulaukė patyriminė veikla, tyrinėjant miesto reklamas. Šią mokymų veiklą organizavo ikiprofesinio mokymo mokytojai G. Pečiulis ir A. Liekis. Dalyviai, vaikščiodami pagrindine Šilutės miesto Lietuvininkų gatve, stebėjo įvairių įstaigų, parduotuvių, kavinių reklamines iškabas, tyrinėjo kompozicijas, spalvas ir medžiagas. Mokiniai taip pat turėjo galimybę pakalbinti „Šarūno reklamos“ įmonės grafikos dizainerį, kuris mielai bendravo su svečiais, trumpai apibūdino reklamos žanrus, gamybos technologijas ir medžiagas, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Patyriminės išvykos pabaigoje mokiniai lankėsi „Technorama“ prekybos centre, kur susipažino su buitinių prietaisų kainomis, sunaudojamos energijos ištekliais, naudojimosi instrukcijomis ir dizaino ypatumais, naujausiųjų modelių funkcijomis, dalijosi mintimis su prekybos konsultante.
Grįžę į mokymosi centrą, mokiniai atliko užduotis raštu, kuriose apibendrino išvykos rezultatus ir įgytas žinias, kartu su mokytojais maketavo plakatus, juos eksponavo mokyklos erdvėje, pasidalijo emocijomis ir patyriminės veiklos nauda bei naujai įgytomis kompetencijomis.
Patyriminės veiklos vainikuotos paskutinę dieną, kurios metu mokiniai su mokytojomis: A.Grigaliene, A Lyliškiene, V.Nausėdiene ir R.Užgaliene, Šilutės miestą įamžino nuotraukose. Tolesnėse veiklose jie nuotraukose užfiksuotas akimirkas lygino su seniau darytomis tų pačių vietų nuotraukomis.
Visų dienų patyriminės veiklos buvo sumaniai iliustruotos ir patalpintos centro stende.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.