Priėmimas

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras kviečia jaunuolius iki 18 m. tęsti mokslus pas mus…

Jeigu Tau nesiseka mokytis, jei jautiesi bendraamžių atstumiamas, nesuprastas mokytojų, atvyk pas mus. Jau dabar pildyk prašymą ir pradėk mokytis 5-10 pagrindinio ugdymo klasėse.
Kadangi mokslui amžius – ne riba, mes siūlome išskirtines galimybes įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą suaugusiems.
Pas mus sudarytos lanksčios sąlygos mokytis neakivaizdžiai, suderinant darbą ir motinystę/tėvystę.

Mus rasite K. Kalinausko g. 10, Šilutė (3 aukštas)
Tel. 8 441 62045; 8 612 28510

Priėmimo į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą kriterijai:

  1. Į suaugusiųjų klases mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami:

1.1.  asmenys nuo 18 metų, apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi nuosekliojo švietimo sistemoje;

1.2.  dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo;

1.3.  16 – 17 metų dirbantys nepilnamečiai, negalintys tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikę darbo sutartį, patvirtinančią apie esamus darbo teisinius santykius.

Prašymas mokytis suaugusiųjų klasėse.

  1. Į jaunimo klases – 12-16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys.

Prašymas mokytis jaunimo klasėse.

Nustatytos formos prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas pateikiami centro elektroniniu paštu: priemimas@jsmc.lt

 


Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas