Valstybinė kalba ir Konstitucijos pagrindai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminai
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras organizuoja Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus.

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai organizuojami ir vykdomi pagal Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtintą metinį tvarkaraštį.
Registruojantis pateikiama:

  1. Įmoką patvirtinantis dokumentas
  2. Asmens dokumento kopija
  3. Pildomas prašymas
  4. Valstybinės kalbos sertifikato kopija (laikant Konstitucijos pagrindų egzaminą)

Mokestis už valstybinės kalbos egzaminą (informaciją raiste čia)

Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami.

Naudingos nuorodos:

Svetainėje https://www.upc.smm.lt/ Tobulėkime>Valstybinė kalba rasite šią informaciją:

  • Mokomieji valstybinės kalbos testai
  • Pasirengti egzaminams rekomenduojamų leidinių sąrašas  

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų grafikas

 VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Pirmosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino vykdymo instrukcija.

Antrosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino vykdymo instrukcija.

Trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino vykdymo instrukcija.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino vykdymo instrukcija.

Atnaujinta 2022-03-17