Surengti praktiniai mokymai centro pedagogams

Surengti praktiniai mokymai Centro pedagogams

2019-02-19

Su suaugusiųjų klasėmis dirbanti anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Bernotienė vasario 19 d. pravedė praktinius mokymus Centro pedagogams. Mokytoja pasidalijo gerąja patirtimi ir perdavė įgytas žinias, parsivežtas iš praėjusių metų pabaigos, kai ji dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Stipraus mokytojo asmeninės savybės ir mobiliųjų prietaisų panaudojimas ugdymo procese” Airijoje.
Praktinių mokymų metu buvo surengta diskusija apie stipraus mokytojo asmeninės savybės ir kaip jas tobulinti. Vėliau mokymų dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir dirbo komandomis. Jie išbandė keletą naujų, kūrybiškų mokymo metodų: „Tylusis metodas”, „Tinklo nėrimas”.
Mokytojai išmoko, kaip pritaikyti mobiliuosius prietaisus bei informacines komunikacines technologijas pamokose, kad jos būtų įdomesnės, inovatyvesnės, šiuolaikiškesnės bei, žinoma, patiktų mokiniams.
Dirbdami su kompiuterinėmis programomis „Kahoot”, „EDPuzzle” praktinių mokymų dalyviai sukūrė mokymosi priemonę savo mokomajam dalykui (kryžiažodžius, testus).
Anot mokymų vadovės R.Bernotienės, praktiniai mokymai visada turi didesnę naudą nei teorija. „Nuo šiol Centro mokytojai galės ne tik patys kurti įvairius kryžiažodžius, kaip mokomąsias priemones, bet ir mokinius pamokyti, kaip dirbti su pristatytomis programomis“, – sakė mokytoja.
Erasmus+ projektas „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų gerinimas tobulinant darbuotojų kompetencijas”, projekto numeris 2018-1-LT01-KA104-04​6847.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas”.