Vadovai

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinai einanti direktoriaus pareigas
Daiva Budvytienė
III vadybinė kvalifikacinė kategorija

El. paštas: budvytiene.daiva@gmail.com
Tel.: 8 44145562 (trumpasis 562)
Mob. tel.: +370 612 28510

Ūkvedys
Darius Razanta
El. paštas: dariusrazanta@gmail.com
Tel.: +370 694 68762