Socialinis pedagogas

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro socialinė pedagogė – Renata Petrauskienė.

Darbo grafikas

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis

8.00-13.00

13.30-16.30

13.00-13.30
Antradienis

8.00-13.00

13.30-16.30

13.00-13.30
Trečiadienis

8.00-13.00

13.30-16.30

13.00-13.30
Ketvirtadienis

8.00-13.00

13.30-14.30

13.00-13.30
Penktadienis

8.00-13.00

13.30-14.30

13.00-13.30

Nuotolinio mokymo metu socialinė pedagoginė pagalba teikiama nuotoliniu būdu:

Elektroniniu paštu: r.petrauskiene@jsmc.lt

Tel: 868654689

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras vykdo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę programą „Savu keliu“.

Programa įgyvendinama valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“(Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) Lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programa siekiama ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų: gebantį atsispirti neigiamiems gyvenimo reiškiniams. Programa skirta mokyklos bendruomenei – visų amžiams tarpsnių vaikams (1-12 klasių mokiniams), tėvams bei visiems mokyklos darbuotojams.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencine-programa-savo-keliu/

Centre  veikia „Patyčių dėžutė. Tai elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje. Apie įvykusias arba įtariamas patyčias mokiniai, tėvai ir mokytojai gali pranešti naudodamiesi mobiliąja programėle arba apsilankę el. svetainėje: https://patyciudezute.smc.silute.lm.lt/report

2021 m. socialinės pedagoginės veiklos planas

Atnaujinta 2022-01-21