Erasmus+KA1 (2020-2021 m.)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.   

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras įgyvendina „Erasmus+” KA1 projektą „Inovatyvūs mokymo metodai besimokančių suaugusiųjų ir andragogų sėkmei”, projekto Nr. 2020-1-LT01-KA104-077802

Veikla: Suaugusiųjų personalo mobilumas, kvalifikacijos tobulinimo kursai

Projekto pradžia: 2020-10-01

Projekto pabaiga: 2021-06-30

Projekto trukmė: 21 mėnuo

Mobilumų skaičius: 7

Projekto tikslai: skatinti inovatyvių mokymo metodų (IKT, kūrybiškumą) siekiant teikti kokybiškas paslaugas; padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui, siekiant tapti aktyviais besikeičiančios europos piliečiais; didinti Centro įvaizdį, tarptautiškumą bei galimybės sėkmingai bendradarbiauti su suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto planuojami rezultatai: pagilintos andragogų kompetencijos taikant inovatyvius mokymo metodus ugdymo procese. Sukurta elektroninė metodinė priemonė apie inovatyvių metodų taikymą ugdymo procese. Planuojamas poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje- aukštesnė pedagogų profesinė kvalifikacija, nauji, šiuolaikiški būdai ugdymosi procese, sustiprinta europinė dimensija, užmegzta bendra tarptautinė veikla, tarptautinis projektas.