Atributika

Žmogus tobulėja didėjant jo tikslams (Frydrichas Šileris). Svarbiausia – kad tų tikslų nepritrūktų, nestigtų noro jų siekti, užsidegimo žengti vis PIRMYN ir KARTU.
Pristatome atnaujintą mūsų Centro logotipą – mūsų dvasią, siekius ir bendrystės saitus.
Logotipe vaizduojamas medis – tai didelis, senovės lietuvių šventu laikytas augalas, kuris mus visus stiprina. Šis medis simbolizuoja gamtos reiškinius nuolat augti,  žaliuoti, mesti lapus ir vėl atsinaujinti. Tai – amžina gyvybė.
Šaknys – tai mūsų vyresnioji, brandžioji karta – Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė, kuri savo „įsišaknijimu“ duoda mums ne tik stiprybės, pasitikėjimo, bet ir maitina patirtimi, moko naujų dalykų. Medžio šaknys vandenyje – artima sąsaja su Pamario kraštu, jo dabartimi ir praeitimi, vandenimis, kurie neša palaiko gyvybę, ją augina.
Medžio šakos – tai suaugusiųjų klasės, kurios mūsų Centre stiebiasi į šviesą, siekia naujų žinių – tarsi šilumos, saulės šviesos.
Gležni lapeliai – jaunimas, trapus, bet itin svarbus, nešantis bendruomenei ryškią spalvą ir judrumą.
Ant šakos tupintis paukštis – pelėda. Žinoma, tai – mokslo ir žinių simbolis, į viską žvelgiantis plačiai atvertomis akimis, žingeidžiu žvilgsniu. Tai – ir nuolatinio siekimo išraiška, kuria dalijasi nuolat tobulėjantys Centro pedagogai.
Taigi, auginkime kartu savo MEDĮ, nes, kuo gilesnės, platesnės jo šaknys, tuo esame tvirtesni ir daugiau gauname palaikymo iš patirtį turinčių žmonių, kuo platesnės ir gausesnės mūsų šakos – tuo imlesni, atkaklesni ir siekiantys, kuo daugiau žalių lapelių – daugiau žaismingumo, spalvos ir jaunatviškumo.