Darbo užmokestis

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2021 m.

 

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičius (darbuotojų skaičius)Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
I ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.2020m.
1.Bibliotekininkas (ė)0,50 (1)*****
2.Budėtoja (as)1,00 (2)642,00642,00642,00642,00303,50
3.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui1,00 (1)*****
4.Ūkvedys1,00 (1)*****
5.Direktorius1,00 (1)*****
6.Kvalifikuotas mokytojas0,361388,541344,461342,191380,101520,62
7.Mokytojas metodininkas2,751607,341455,741566,561709,631238,61
8.Raštvedė1,00 (1)*****
9.Socialinis pedagogas1,00 (1)*****
10.Valytoja1,50 (2)963,00670,87642,00642,00413,86
11.Vyresnysis mokytojas2,3871263,561273,691226,111375,381363,36
12.Projekto vadovas1,000,000,00***

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2020 m.

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
I ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.2019m.
1.Bibliotekininkas (ė)0,50*****
2.Budėtoja (as)0,50607,00607,00607,00667,70555,00
3.Budėtoja (a)0,50607,00607,00607,00555,00
4.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui1,00*****
5.Ūkvedys1,00*****
6.Direktorius1,00*****
7.Kvalifikuotas mokytojas0,351245,761267,171295,241336,861155,34
8.Pastatų priežiūros darbininkas0,50*****
9.Mokytojas metodininkas2,291449,681449,681528,721552,501262,87
10.Raštvedė1,00*****
11.Socialinis pedagogas1,00*****
12.Valytoja1,50607,00607,00607,00629,99555,00
13.Vyresnysis mokytojas3,981394,441395,571369,151210,341291,16

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2019 m.

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
I ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.2018 m.
1.Bibliotekininkas (ė)0,50*****
2.Budėtoja (as)0,50**537,43555,00*
3.Budėtoja (a)0,50**528,37555,00*
4.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui1,00*****
5.Ūkvedys1,00*****
6.Direktorius1,00*****
7.Kvalifikuotas mokytojas0,511280,931297,951204,801224,551304,06
8.Pastatų priežiūros darbininkas0,50*****
9.Mokytojas metodininkas2,811437,451455,021425,721424,961304,06
10.Raštvedė1,00*****
11.Socialinis pedagogas1,00*****
12.Valytoja1,50560,33558,69540,35555,00323,92
13.Vyresnysis mokytojas8,091295,50 1315,481417,191185,201119,73

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2018 m.

Eil. Nr.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
I ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.2017 m.
1.Bibliotekininkas (ė)0,50 **** *
2.Budėtoja (as)0,50401,90401,91408,05539,35380,01
2.Budėtoja (a)0,50539,350,00
3.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui1,00**** *
4.Ūkvedys1,00 **** *
5.Direktorius1,00 **** *
6.Kompiuterių priežiūros darbininkas0,50 **** *
7.Pastatų priežiūros darbininkas0,50 * *** *
8.Sekretorė1,00 * *** *
9.Socialinis pedagogas1,00 * *** *
10.Valytoja2,25401,90401,90401,02511,61268,05
11.Vyresnių klasių mokytojai20,00369,13 395,81442,71638,68319,91

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro darbuotojų 2017 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPriskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (darbuotojų skaičius)
 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
 1.Direktorius*** *
 2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui*** *
 3.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Jaunimo klasėse) 1136,88 (1) 0,00 0,00 0,00
 4.Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams*** *
 5.Socialinis pedagogas** **
 6.Kvalifikuoti mokytojai116,85 175,32 209,38 123,49
 7.Vyresnieji mokytojai284,30 321,55 443,80 471,11
 8.Mokytojai metodininkai327,18 328,58 313,61 378,67
 9.Bibliotekos vedėjas  ****
10.Raštvedė*** *
 11.Mokytojo padėjėjas 0,00 0,00 0,00 0,00
 12.Pastatų priežiūros darbininkas  ** * *
 13.Valytoja 267,37 (2) 331,55 (2) 245,03 (2) 245,03 (2)
 14.Budėtojas 149,54 (2) 190,00 (2) 190,00 (2) 184,47 (2)
 15.Kompiuterių priežiūros specialistas  * ** *

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480. (suvestinė redakcija nuo 2016-07-01 iki 2018-06-30)., 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

*

Atnaujinta 2023-01-30