Ugdymas karjerai

Tikslas: padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

 

 Uždaviniai:

  1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  3. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
  4. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  5. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Audronė Lyliškienė

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai (audralyl@gmail.com)

KARJEROS KOORDINATORIŲ VEIKLA mokykloje

  • teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams);
  • moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.).

KARJEROS PLANAVIMAS IR PASIRENGIMAS

www.profesijupasaulis.lt

www.euroguidance.lt

www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius

www.manager.lt/karjera

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

DARBO PAIEŠKA

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.manager.lt/

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

www.dirba.lt