Komisijos, darbo grupės

Centro vaiko gerovės komisija

 1. Daiva Budvytienė – pirmininkė
 2. Silvija Zabarskienė – narė
 3. Irina Budvytienė – narė
 4. Saulina Grinčinaitienė – narė
 5. Asta Grigalienė – sekretorė

Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

 1. Renata Petrauskienė – pirmininkė
 2. Asta Grigalienė – narė
 3. Dalia Šlajienė – narė
 4. Rimvydas Petrauskis – narys

Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė

 1. Daiva Budvytienė – pirmininkė
 2. Darius Razanta – narys
 3. Renata Petrauskienė – narė
 4. Vilma Nausdienė – narė

Atnaujinta 2022-11-15