Darbuotojai

Mokytojų sąrašas
2023  –  2024 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė Vardas

Pareigos

Elektroninis paštas

1.

Bernotienė Rita

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

r.bernotiene@jsmc.lt

2.

Budvytienė Irina

Technologijų ir ikiprofesinio mokymo vyresnioji mokytoja

i.budvytiene@jsmc.lt

3.

Bujokienė Laimutė

Biologijos vyresnioji mokytoja

l.bujokiene@jsmc.lt

4.

Drungilas Romualdas

Fizinio ugdymo vyresnysis  mokytojas

r.drungilas@jsmc.lt

5.

Gavutienė Aldona

Geografijos  vyresnioji mokytoja

a.gavutiene@jsmc.lt

6.

Grinčinaitienė  Saulina

Lietuvių kalbos ir literatūros  vyresnioji mokytoja

s.grincinaitiene@jsmc.lt

7.

Grigalienė Asta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

a.grigaliene@jsmc.lt

8.

Liekis Aurimas

Ikiprofesinio mokymo, integruoto menų ir
technologijų kurso mokytojas metodininkas, ekonomikos ir verslumo mokytojas

a.liekis@jsmc.lt

9.

Lyliškienė Audronė

Istorijos vyresnioji mokytoja

a.lyliskiene@jsmc.lt

10.

Žėkienė Irena

Muzikos mokytoja metodininkė

i.zekiene@jsmc.lt

11.

Nausėdienė Vilma

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

v.nausediene@jsmc.lt

12.

Pečiulis Gedeminas

 Fizikos mokytojas

g.peciulis@jsmc.lt

13.

Sirtautė Selestina

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

s.sirtaute@jsmc.lt

14.

Šlajienė Dalia

Matematikos mokytoja metodininkė

d.slajiene@jsmc.lt

15.

Bočkus Aloyzas

Matematikos vyresnysis mokytojas

a.bockus@jsmc.lt

16.

Užgalienė Rita

Vokiečių kalbos mokytoja

r.uzagliene@jsmc.lt

17.

Zabarskienė Silvija

Chemijos mokytoja metodininkė

s.zabarskiene@jsmc.lt

18.

Petrauskis Rimvydas

Etikos mokytojas

r.petrauskis@jsmc.lt

19.

Petrauskienė Renata

Socialinė  pedagogė

Gyvenimo įgūdžių mokytoja

r.petrauskiene@jsmc.lt

 

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas
2023 – 2024 m. m.

Eil.
Nr.

Pavardė Vardas

Pareigos

1.

Jūratė Kiseliovienė

Raštvedė

2.

Vaiva Barškėtytė

Valytoja

3.

Eglė Petrauskienė

Valytoja, budėtoja

4.

Aleksandras Starovoitovas

BudėtojasAtnaujinta 2023-10-12