Darbuotojai

Mokytojų sąrašas
2020  –  2021 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė Vardas
PareigosElektroninis paštas
1.Bernotienė RitaAnglų kalbos vyresnioji mokytoja

r.bernotiene@jsmc.lt

2.Budvytienė IrinaTechnologijų ir ikiprofesinio mokymo vyresnioji mokytojai.budvytiene@jsmc.lt
3.Bujokienė LaimutėBiologijos vyresnioji mokytojal.bujokiene@jsmc.lt
4.Urba VytautasGeografijos mokytojasv.urba@jsmc.lt
5.Grinčinaitienė SaulinaLietuvių k. vyr. mokytojas.grincinaitiene@jsmc.lt
6.Liekis AurimasIkiprofesinio mokymo, integruoto menų ir
technologijų kurso mokytojas metodininkas, ekonomikos ir verslumo mokytojas
a.liekis@jsmc.lt
7.Drungilas RomualdasKūno kultūros vyr. mokytojas r.drungilas@jsmc.lt
8.Pečiulis GedeminasIkiprofesinio mokymo vyresnysis mokytojas, fizikos mokytojasg.peciulis@jsmc.lt
9.Sirtautė SelestinaInformacinių technologijų mokytoja metodininkės.sirtaute@jsmc.lt
10.Šlajienė DaliaMatematikos mokytoja metodininkėd.slajiene@jsmc.lt
11.Užgalienė RitaVokiečių kalbos mokytojar.uzagliene@jsmc.lt
12.Grigalienė AstaAnglų k. mokytoja metodininkėa.grigaliene@jsmc.lt
13.Zabarskienė SilvijaChemijos mokytoja metodininkė, bibliotekininkės.zabarskiene@jsmc.lt
14.Nausėdienė VilmaRusų k. vyresnioji mokytojav.nausediene@jsmc.lt
15.Lyliškienė AudronėIstorijos vyresnioji mokytojaa.lyliskiene@jsmc.lt
16.Matulienė GražinaMuzikos mokytoja metodininkėg.matuliene@jsmc.lt
17.Petrauskis RimvydasEtikos mokytojasr.petrauskis@jsmc.lt
18.Petrauskienė ReanataSoc. pedagogė

r.petrauskiene@jsmc.lt

Tel. nr.: 868654689

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas
2020 – 2021 m. m.

Eil.
Nr.
Pavardė VardasPareigos
1.Jūratė KiseliovienėRaštvedė
2.Laimutė BamšienėValytoja
3.Eglė PetrauskienėValytoja, budėtoja
4.Aleksandras StarovoitovasBudėtojas

Atnaujinta 2022-01-10