Savivaldos institucijos

MOKINIŲ TARYBOS SĄRAŠAS

2022-2023 m.m.

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

1.

Ieva Marija Pauliukaitė

10

Pirmininkė

2.

Raimonda Kontrimaitė

8

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Samanta Kleinaitė

8

Sekretorė

4.

Titas Bočkus

8

Narys

5.

Gvidas Suraninas

9

Narys

6.

Kamilė Klimovaitė

9

Narys

Centro taryba
2022 – 2023 m. m.

1. Dalia Šlajienė – pirmininkė;

  1. Nariai:

2.1. Saulina Grinčinaitienė  (mokytoja);
2.2. Vilma Nausėdienė (mokytoja);
2.3. Viktorija Bočkuvienė (tėvų atstovas);
2.4. Valerija Steponkutė (tėvų atstovas);
2.5. Jolanta Vaivadaitė (tėvų atstovas);
2.6. Livija Leleivaitė (mokinė);
2.7. Lina Burdžiūtė (mokinė);
2.8. Ieva Marija Paulikaitė (mokinė).

Atnaujinta 2022-12-15