Dublikatų išdavimas

Išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimas
Buvę Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokiniai, sugadinę, pametę ar kitaip praradę mokymosi, ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos baigimą, išsilavinimo pažymėjimą ar brandos atestatą (ir/ar jo priedą) ir norintys gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi pateikti centro direktoriui nustatytos formos prašymą ir kvitą už apmokėtas dublikato (-ų) išdavimo išlaidas.

Lėšas už pažymėjimų dublikatus reikia pervesti į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo sąskaitą:

Gavėjas:  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

Įmonės kodas: 195171155

Bankas: SwedBank

Sąskaita: LT 797300010113863539

Mokėjimo paskirtyje nurodykite asmens vardą ir pavardę, kuriam išduodamas pažymėjimo dublikatas, išduodamo pažymėjimo pavadinimą.

Dublikatų išdavimo įmokos:

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas2,03 Eur 
Brandos atestatas ir jo priedas4,35 Eur 
 • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro. 
 • Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimą patvirtinančiame dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).
 • Dublikatas išduodamas tik išsilavinimą patvirtinančio dokumento sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).
 • Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima pateikus:
  • Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
  • Įmokos už dublikatą kvitą;
  • Asmens dokumentą.
 • Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 Dėl informacijos apie išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą kreiptis į centro raštinę

tel. (8 441) 62045