Be kategorijos

Dviejų centro mokytojų stažuotė Lenkijoje

Rugsėjo 15 – 17 dienomis, centro mokytojai Selestina Sirtautė ir Aurimas Liekis, lankėsi stažuotėje Lenkijoje, tema: „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“, kurios metu buvo aplankyta keletas Lenkijos miestų, ugdymo ir socialinių institucijų, kur vyko paskaitos ir diskusijos socialinės politikos ir švietimo klausimais. Stažuotės tikslas: susipažinti su suaugusiųjų mokymo aplinkų plėtojimu Lenkijoje, aplankant […]

Kvietimas

Kviečiame mokytojus  dalyvauti Erasmus+ projekte „Inovatyvūs mokymo metodai besimokančių suaugusiųjų ir andragogų sėkmei”, projekto numeris 2020-1-LT01-KA104-077802.

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre jaunimas mokosi verslumo

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „„Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbovietėje organizavimas ir pravedimas“. Projektu siekėme įtraukti jaunimą (14-29 metų) į verslumo ugdymą. Visą vasarą 8 merginos iš įvairių Šilutės gimnazijų dalyvavo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre (toliau – Centre) organizuotuose mokymuose. […]

Projektinė veikla „Aš ir mano miestas“

Nuo birželio 14 dienos Šilutės jaunimo klasių mokiniai vykdė projektinę veiklą „Aš ir mano miestas“. Įvairių dalykų mokytojai integravo savo dalyką vykdydami projektinę veiklą. Buvo paminėta Vilties ir gedulo diena; vykdė tiriamąją veiklą Žaliasis Šilutės rūbas – medžiai; prisiminė senąją miesto istoriją; pilietinė akcija „Būk saugus mokiny“; išvyka stebiu, analizuoju, fiksuoju; baudų metimo varžybos – […]

Projektinė išvyka į Šilutės miestą „Stebiu, analizuoju, fiksuoju“

„Nuotolinių“ mokslo metų pabaigą vainikavo projektinė – patyriminė išvyka į po pandemijos „beatbundantį“ Šilutės miestą. Projekte dalyvavo 10 J klasės mokiniai: Eimantas, Mantas, Viktoras, Nojus ir Gabrielius. Šį kartą buvo integruoti trys mokomieji dalykai: ekonomika, iki profesinis mokymas ir fizika. Edukacinės išvykos metu, dešimtokai gavo padalomąją medžiagą, kur turėjo galimybę susipažinti su vizualiosios reklamos tipais, […]