Fizinio lavinimo pamoka kartu su Šilutės šaulių 308 kuopos vadovu

Ar esi savo šalies patriotas?

Jauti pareigą ginti savo kraštą?

Būk drąsiu piliečiu!

Šilutės šaulių 308 kuopos vadovas Donatas Jaunius ir Šilutės šaulių 308 kuopos narė Henrika Jagintavičiute Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre mokė 8-9 klasių mokinius stovėti rikiuotėje, pravestas instruktažas kaip tinkamai naudotis ginklu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.