Šilutės JSMC mokytojai stažuojasi užsienyje

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skatina andragogus –  mokytojus, dirbančius su suaugusiais mokiniais – visokeriopai ugdytis bendrąsias kompetencijas, kelti kvalifikaciją ir plėsti akiratį. VšĮ Trakų švietimo centras organizuoja tarptautinius projektus ir kviečia andragogus  stažuotis užsienyje. Tokį kvietimą priėmė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro žingeidūs ir kūrybingi mokytojai. 2021 m. projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ stažuotėje Lenkijoje „Netradicinių suaugusių mokymo aplinkų plėtojimas“  dalyvavo dvi komandos po du Šilutės JSMC mokytojus: rugsėjį – Aurimas Liekis ir Selestina Sirtautė, spalį – Audronė Lyliškienė ir Silvija Zabarskienė.

Į stažuotę mokytojai vyko su tikslu – susipažinti su Lenkijos ir Lietuvos jaunimo sąsajomis ir keliais į verslumą,  susipažinti su Lenkijoje vykdomu jaunimo verslumo skatinimu, romų integracija, pagalba kaliniams prieš išeinant į laisvę, kokia pagalba teikiama jaunimui su negalia.

Stažuočių atstovai dalyvavo daugelyje susitikimų, kuriuose buvo nagrinėjami aktualūs klausimai, atliko praktines užduotis. Nowy Sącz mieste Savanoriško darbo bendrijoje  mokytojai buvo detaliai susipažindinti su 3 sektorių veikla:  kaip organizuojamas   darbas su nepalankioje padėtyje esančiu jaunimu,  vykdomais projektais jaunimui, praktiniais profesiniais mokymais,  parama jaunimui, teikiamomis paslaugomis. Dalyviai atliko  praktines užduotis. Kalėjime dirbanti atstovė supažindino su pataisos namuose vykdomais projektais, kaip vedamos pamokos kaliniams baigusiems bausmę, kaip padeda įsidarbinti po įkalinimo ir kita suteikiama pagalba kaliniams pasibaigus bausmei. Tarptautinių projektų Lenkijoje vadovas supažindino su projekto „Lenkijos ir Lietuvos kelias į verslumą“ skatinimo veikla, su Erasmus, ES šalių vykdomomis mainų programomis.

Nowy Sącz miesto rotušėje esančioje savivaldybėje susitikime su miesto meru ir kitais atsakingais asmenimis vyko Programų gyventojams pristatymas. Mokytojai sužinojo  apie bendruomenių klubų,  Jaunimo miesto tarybos veiklą. Kiekvienas Lietuvos atstovas  pristatė savo mokyklų, ugdymo centrų vykdomas veiklas, papasakojo apie savo darbo specifiką, vykdomus projektus. Projektų Lenkijoje vadovas miesto vadovus ir stažuotės dalyvius – Lietuvos atstovus, supažindino, kokios veiklos sąsajos yra  Nowy Sącz miesto su Lietuva.

Stažuotės dalyviai turėjo susitikimą Nowy Sącz Socialinės paramos centre. Čia  darbuotojai supažindino kaip centralizuotai ir sutelktai dirba šis centras. Tai darbas su paramos šeimai, krizių centro, senjorų dienos centro, jaunimo paramos centro, darbo su romais ir kt. vykdoma veikla ir specifika bei jiems teikiama parama. Inkubatorius Przesiębiorczości – tai Verslumo inkubatorius. Jo veikla, darbo pobūdis  ypač sudomino mokytojus, nes verslumo skatinimo problemos ir  parama verslui labai aktualios ir Lietuvoje. Čia teikiama reali ir labai reikalinga  pagalba smulkiajam verslui, besukuriantiems verslininkams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Čia teikiamos verslui įkurti visos konsultacijos ir piniginės paramos.

Krynicoje vyko praktiniai profesiniai mokymai centruose ir pensionuose, kuriuose mokytojai susipažino su ten vykdomomis veiklomis, darbo ir ugdymo, gydymo specifika. Krokuvoje vyko praktinis virėjo profesijos mokymas. Mokytojai sužinojo apie jaunimo su negalia ugdymo specifika, jiems teikiama parama.

Stažuotės pabaigoje vyko projektų vertinimas. Stažuotės dalyviai vieningai priėjo prie išvados, kad socialinės ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymo  problemos labai panašios tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro  mokytojai andragogai praplėtė akiratį, pasisėmė žinių.  Įgytas žinias ir gebėjimus galės taikyti darbe su savo suaugusiais mokiniais.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.