Dviejų centro mokytojų stažuotė Lenkijoje

Rugsėjo 15 – 17 dienomis, centro mokytojai Selestina Sirtautė ir Aurimas Liekis, lankėsi stažuotėje Lenkijoje, tema: „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“, kurios metu buvo aplankyta keletas Lenkijos miestų, ugdymo ir socialinių institucijų, kur vyko paskaitos ir diskusijos socialinės politikos ir švietimo klausimais. Stažuotės tikslas: susipažinti su suaugusiųjų mokymo aplinkų plėtojimu Lenkijoje, aplankant suaugusiųjų švietimo įstaigas besispecializuojančias suaugusiųjų, turinčių mokymosi/socializacijos problemų srityje (iškritę iš švietimo sistemos / nuteistieji ir pan.).

Nagrinėtos įvairių visuomenės socialinių grupių integracines problemos ir kognityvinės galimybės. Lankytasi ir Nowy Sanč, Mažosios Lenkijos vaivadijos rotušėje, kur stažuotės dalyvius priėmė apskrities prezidentė. Ji pasidžiaugė dviejų valstybių bendradarbiavimo galimybėmis ir patirties sklaida, palinkėjo grupės dalyviams sėkmės, puoselėjant draugiškus ir konstruktyvius santykius tarp dviejų valstybių.

Stažuotės metu lankytasi ne tik profesinio rengimo centruose, verslo inkubatoriuje, įvairiose viešojo maitinimo įstaigose, bet ir susipažinta su įvairių socialinių centrų veikla ir jų vykdomomis funkcijomis. Domino įvairūs švietimo politikos klausimai, diskusijų metu ieškota bendrų sąlyčio taškų, trūkumų ir spragų, ieškota naujų galimybių ir pozityvių sprendimų.

Greta paskaitų, vyko ir pažintinės ekskursijos, mokinių gaminto maisto degustacijos, vertinta paslaugų kokybė.

Reziumuojant norisi pažymėti, kad dviejų kaimyninių šalių bendradarbiavimas ir patirties sklaida yra pakankamai reikšminga, siekiant teigiamų pokyčių ir ugdymo (si) kokybės įgyvendinimo, o įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai padės ieškoti inovatyvių darbo su jaunimu ir suaugusiais besimokančiaisiais, būdų.

Daugiau apie šį projektą rašo Lenkijos spauda…

Dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis ir
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Selestina Sirtautė

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.