Integruota pamoka Laisvės dienai paminėti

Tradiciškai šiemet ir mūsų centro bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Žvakeles mokytojai ir mokiniai 8:00 val. ryto uždegė savo namuose, ant palangių.
9-10 jaunimo klasių mokiniai šiandien turėjo integruotą lietuvių kalbos-istorijos pamoką, kurios metu kartu su mokytojomis aptarė prieš 30 metų buvusius įvykius, išklausė prisiminimų, išgyvenimų. Mokiniai užrašė savo mintis apie laisvę.

 

Mūsų mokinių mintys apie Laisvę

10J klasės mokiniai:

K. „Man laisvė – tai toks neapsakomai nuostabus jausmas, kuri jaučiu savo širdy bei visame kūne. Gaila man tų žmonių, kurie žuvo dėl to, jog mes gautume laisvę!.. Laivė yra viskas. Tai yra tai, ko nuolat trokšta žmogus. Nenusakomas jausmas turėti ar siekti tautos bei valstybės laisvės Laisvė – tai labiau vidinė būsena, kai laisvę turi savo sąžinėje, gali laisvai reikšti savo mintis, tinkamai elgiesi su kitais žmonėmis.“

 

N.S. „Laisvė – kai galiu daryti, ką noriu. Aišku, laikantis įstatymų. Galiu laisvai keliauti po Europos šalis. Ir, žinoma, – atsakomybė už savo gamtą, savo kaimynų bei šeimos gerovę. Anksčiau viskuo labiau rūpindavosi valstybė, o dabar tu pats turi būti atsakingas už savo gyvenimą, už savo laisvę.“

 

9J klasės mokiniai:

D.B. „Laisvė – kai tu gali išsakyti laisvai savo nuomonę, gali būti su tuo, kuo nori, esi nevaržomas kitų žmonių pareigomis ir įsakymais.“

A.S. „Laisvė – tai kai žmogus gali laisvai reikšti savo nuomonę. Laisvė yra kai galime laisvai bendrauti. Laisvė yra nevaržomos kelionės. Laisvė – kai nesame nu nieko priklausomi. Laisvė – tai, ką atkovojo mūsų protėviai.

 

M.L. „Tai galimybė veikti be apribojimų ir suvaržymų“.

 

M.J. „Laisvė – kai nesi nuo nieko priklausomas. Niekas nenurodinėja, kaip ir ką daryti bei gyventi.“

 

P.U. „Man laisvė – kai gali išreikšti savo nuomonę viešai, keliauti po pasaulį nevaržomas.“

 

N.Š.  „Laisvė – save jausti laisvu. Laisvė būti laisvu šeimoje, savo krašte, valstybėje. Laisves troškimas svarbiausias dalykas, dedantiems pamatą kitiems. Didžiausia Laisvės išraiška , kai gali organizuoti tai, ką nori, save išreikšti, pristatyti žmonėms. Laisvė – kai žmonės gali pasisakyti, išreikšti savo nuomonę ir nebijoti.“

 

K.K. „Laisvė yra galimybė nevaržomai savo nuožiūra elgtis bei veikti, be apribojimų ir suvaržymų, tai galimybė realizuoti savo tikrąjį aš, tai sugebėjimas protingai save valdyti ir kontroliuoti.“

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.