7 lapkričio, 2018

Anglų kalbos mokytoja tobulino kvalifikaciją užsienyje

Mūsų Centras įgyvendina Erasmus + programos  projektą “Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų gerinimas tobulinant darbuotojų kompetencijas“( projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104-046847). Projektas vykdomas  gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“1 bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 2018 m. spalio 22 – lapkričio 2 […]