Pagerbti tremtiniai

Ketvirtadienį, minint Gedulo ir vilties dieną, jaunimo klasių mokiniai su mokytojomis aplankė Šilutės geležinkelio stotį. Čia mokiniai uždegė žvakeles už nukentėjusiuosius tremtinius ir kalinius.
Mokytojos papasakojo, kad 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Tąkart iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

              

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.