Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos vykdymas

     Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras įgyvendino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą  „Anglų kalbos kūrybinės dirbtuvės“, kurią finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Programa buvo skirta suaugusiems, norintiems ugdyti savo anglų kalbos komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, atvirumą ir toleranciją kalbantiems užsienio kalba, kūrybingumą ir saviraiškos gebėjimus.
Susidomėjimas programa buvo labai didelis, grupės užsipildė labai greitai. Po pirmojo užsiėmimo, atlikus testą, buvo suformuotos 2 grupės po 14 ir 15 žmonių, priklausomai nuo anglų kalbos gebėjimo lygio. Užsiėmimai vyko 2 kartus savaitėje – pirmadieniais ir penktadieniais, juos vedė Šilutės JSMC anglų kalbos mokytoja – metodininkė Rita Bernotienė. Mokymų pradžioje dalyviai užsiregistravo neformaliojo suaugusiųjų švietimo informacine sistemoje (https://www.smis.lt/), kur rado daug naudingos informacijos ne tik kaip mokytis užsienio kalbos, bet ir kitų įvairių temų – sveikatingumo, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, verslumo, meninės saviraiškos ir kt.
Programą „Anglų kalbos kūrybinės dirbtuvės“ baigę 29 mokymų dalyviai įgijo trūkstamų anglų kalbos ir IKT žinių, būtinų sėkmingai profesinei veiklai ar asmeniniam tobulėjimui. Užsiėmimų metu dalyviai per patrauklias, kūrybiškas veiklas (teatrą, IKT) patobulino anglų kalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, kas, tikimasi,  padės sėkmingiau įsitvirtinti darbo rinkoje ar sudarys sąlygas savirealizacijai. Gruodžio 8 d. vyko paskutinis užsiėmimas, buvo įteikti programos baigimo pažymėjimai, dalyviai reflektavo, įsivertino savo pasiekimus, užpildė programos vertinimo anketą su pastabomis ir pasiūlymais. Visi džiaugėsi galimybe nemokamai mokytis anglų kalbos ir pageidavo mokymų tęstinumo.