2016 m. gegužės 29d. 20:10
Svetainės medisVersija neįgaliesiems

Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas

Programa: ERASMUS +
Veikla:
Besimokančiųjų ir personalo mobilumas

Veiklos tipas:
Suaugusiųjų švietimo personal mobilumas
Sutarties numeris:
2015-1-LT01-KA104-013379
Projekto pavadinimas:
Užsienio kalbų mokymas taikant informacines komunikacines technologijas (IKT)
Projekto pradžia:
2015-06-01
Projekto pabaiga:
2016-05-31
Projekto trukmė:
12 mėnesių:
Projekte dalyvaujančios šalys:
Lietuva, Didžioji Britanija, Malta
Dalyvių skaičius:
2
Projekto tikslai:
skatinti pažangų IKT naudojimą mokant ir mokantis užsienio kalbų; suteikti mokytojams, besimokantiesiems pasitikėjimo naudoti IKT paremtus naujus metodus praktiškai; padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam tobulėjimui, siekiant tapti aktyviais besikeičiančios Europos piliečiais; didinti centro tarptautiškumą bei galimybes sėkmingai bendradarbiauti su partneriais suaugusiųjų švietimo srityje; pritraukti į centrą naujas suaugusiųjų grupes, teikiant kokybiškas, šiuolaikiškas paslaugas.
Projekto planuojami rezultai:
aukštesnė pedagogų kvalifikacija - pagilintos kompetencijos taikant IKT užsienio kalbų mokyme, naujų, šiuolaikiškų ugdymo/-si būdų bei metodų taikymas mokymo/-si procese, sustiprinta europinė dimensija.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, "Erasmus +" programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas".

„Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Prjekto sklaida

 

                                           

 


Draugai:Biudžetinė įstaiga Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Liepų g. 16, LT - 99184, Šilutė, tel.: (8 441) 62045, faks.: (8 441) 62045, el. paštas: rastine@smc.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165171155